נדל"ן ותכנון אזורי

 

משרדנו מגיש שירותי בחינה כלכלית ופיננסית הן ליזמי נדלן גדולים והן למיזמי נדל"ן גדולים ברמת הפרוגרמה הכלכלית והתכנון הנכון והיעיל של תשתיות וקרקעות. העבודות בתחום זה נעשו במגוון רחב של מיזמים ויזמים, להלן תמצית פרויקטים נבחרים בתחום נדל"ן ותכנון אזורי:

 

בחינת ההשלכות הכלכליות של הקמת מרכז מסחרי גדול בשטחי התחנה המרכזית באילת

בחינת ההשלכות המקרו כלכליות על כלכלת העיר אילת הוזמנה ע"י מספר גורמי סחר מקומיים שביקשו לדעת את המשמעות הכלכלית של הגדלה ניכרת של שטחי המסחר בעיר כתוצאה מהקמת המיזם המדובר. העבודה הכלכלית בחנה את הביקושים הנוכחיים והצפויים בחלופות שונות של גודל אוכלוסיה וצמיחת העיר עפ"י סוגי המשתמשים הפוטנציאליים – תושבים, תיירים ישראלים ותיירים זרים.

פרוגרמה כלכלית לפרויקט בבלי המתחדשת

הכנת תוכנית עסקית לפרויקט הנדל"ן בבלי המתחדשת של חברת דלק נדל"ן. הבחינה הכלכלית התייחסה לתרחישי ביקוש לסוג זה של נכסים במיקום הנתון ובחנה את הרווחיות הצפויה עפ"י תחזיות שוק שונות.

בחינת החישוב הראוי של מענקי האיזון לעיריית אילת

בחינה כלכלית שנעשתה עבור עיריית אילת בדבר החישוב הראוי של מענקי האיזון בהתחשב מאפייניה הייחודיים של העיר הבאים לידי ביטוי בעיקר בתוספת התיירים לאוכלוסיית העיר, ריחוקה ממרכז המדינה והאקלים השורר באזור.

בחינה כלכלית של תביעת יזם כנגד חברת נדלן גדולה

 במסגרת הבחינה הכלכלית כומתו נזקי ההתמשכות וגורמיהם שהיו במיזם על פני זמן.

בחינת היתכנות של השתתפות במכרז להקמת בית חולים

בחינה הכלכלית בדקה את ההיתכנות של השתתפות במכרז להקמת בית חולים כללי באשדוד. הבחינה  הכלכלית הוזמנה ע"י גורם נדל"ני בכיר במשק. העבודה מיפתה את כלל העלויות, ההכנסות וההוצאות הנדרשות להקמת בית החולים ותפעולו.

בחינת היתכנות של פרויקט נדל"ן גדול בתל אביב

בחינת ההיתכנות התייחסה לסבירות אומדני המכירות, ההוצאות והרווח וסבירות הנחות הרישוי, הביקושים ורמת המחירים של הפרויקט.

בחינת כדאיות כלכלית של הקמת חניונים בתל אביב

הבחינה נעשתה בהזמנת החברה העירונית של עיריית תל אביב-יפו – אחוזות החוף. במסגרת העבודה נבחנו גבולות כדאיות הקמת מספר חניונים שונים ברחבי העיר בשיטות מימון שונות.