biz-strat

הייעוץ האסטרטגי לגופים ציבוריים ופרטיים מותאם לצרכי הלקוח והוא מושתת על היגיון כלכלי ועסקי. שירותי הייעוץ האסטרטגי נועדו לשדרג את יכולת הארגון, להשיג את יעדיו ולשפר את יעילותו. שירותים אלה ניתנים בעיקר לרמה הבכירה ביותר בארגון – ההנהלה והדירקטוריון – תוך ליווי צמוד והתמודדות משותפת בתהליך יישום ההמלצות. שירותי הייעוץ האסטרטגי בחברת דוד בועז – ייזום וייעוץ עסקי בע"מ כוללים, בין היתר: 

  • ייעוץ אסטרטגי רם-דרג ברמה אישית עבור מנכ"לים, יושבי ראש דירקטוריון, שרים, ראשי ערים ונושאי משרות בכירות בסטור הציבורי והעיסקי.
  • בניית תוכניות פעולה אסטרטגיות המיועדות להגדיל נתחי שוק, לבחון את סל המוצרים, להגביר את יעילות ההתמודדות מול מתחרים, למקסם רווחים ולהיערך מבעוד מועד להזדמנויות צפויות ולהקטין סיכונים שטומנים בחובם איומים צפויים.
  • הצעות למדיניות ציבורית בנושאים שונים: תקציב המדינה, מימון הגירעון, עידוד השקעות, מחירי גורמי ייצור (חשמל, דלק, מים), מכרזים ורכש ציבורי ועוד.
  • ייצוג בפני מימשל וחקיקה: השגות על נקיטת אמצעי מדיניות מסוימים, קידום יוזמות בפני גורמי מימשל וחקיקה, ניהול מאבקים מקצועיים ועוד.

על העבודות הבולטות שלנו בנושאים אלה ניתן למנות את הייעוץ האסטרטגי עבור קבוצת ארד טכנולוגיות, הרפורמה בענף כרטיסי אשראי עבור החשב הכללי באוצר, תוכנית אסטרטגית לחברת שיכון עובדים ונושאים נוספים שלא ניתן לפרסמם.