enterpre

חברת דוד בועז – ייזום וייעוץ עסקי, עוסקת גם ביזום פרוייקטים ובהשקעות. לדוד בועז ניסיון בתחום הבנקאות להשקעות, מאז כהונתו בתחילת שנות התשעים כיו"ר בנק ההשקעות יורוטרייד וכהונתו באותה תקופה כדירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות של שתיים מקרנות ההון-סיכון הראשונות בישראל: קרן תקווה וקרן מופת. במסגרת ייזום עיסקי הקימה החברה בשנת 2004 את חברת לאוקורד בע"מ, גוף המעניק שירותי בנקאות להשקעה.

שירותי הייזום בחברת דוד בועז – ייזום וייעוץ עסקי כוללים, בין היתר:

  • גיוס הון ומימון: באמצעות גישה מהירה לבעלי הון, אנו "מקצרים טווח" בהגעה להזדמנויות עסקיות איכותיות.
  • טיפול במיזמים חדשים: הנחיית מיזמי הזנק (Start-Ups), כריתת בריתות עסקיות, סיוע בגיבוש המודל העסקי ההולם, תיכנון וביצוע שת"פים אסטרטגיים.
  • ניהול מיזוגים ורכישות: ניתוח עסקאות, ניהול משא ומתן, ליווי כלכלי והבאת העסקה לידי הבשלה וסיום (Closings).
  • קידום מיזמים טכנולוגיים בקרב משקיעים ומשתמשים.