vision 

דוד בועז נוהג לפרסם מעת לעת מאמרים מקצועיים וטורי דעה בנושאים כלכליים שונים. רשימות אישיות וכתבות מקצועיות של דוד בועז מתפרסמות דרך קבע באתר. לרשותכם ולשימושכם – מגוון מאמרים מקצועיים, כתבות שראו אור בעיתונים ובאתרים כלכליים וכן מצגות מקצועיות