תעשייה

 

למשרדנו ניסיון רב של עבודה עם חברות מהתחום התעשייתי בנושאי אסטרטגיה, מימון וכלכלה. להלן תמצית פרויקטים נבחרים  בתחום התעשייה:

 

בחינת ההצדקה לעתודות חברות תעשייתיות למקרה של שביתה

 בחינת הצורך בהמשך קיום העתודה הפיננסית בקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים, לפיצוי בגין נזקי שביתה עתידיים, וזאת לפי ההתפתחויות הצפויות במערכת יחסי העבודה במשק ועתיד המערכת המקרו כלכלית.

בחינת הכדאיות הכלכלית של המשך פעילות מחצבות​

בחינת הכדאיות הכלכלית למשק כתוצאה ממדיניות ההרשאה לפעילות המחצבות הקיימות על ידי בדיקת ההשלכות הענפיות והמקרו כלכליות של המצב הנוכחי​.​

​בניית מודל למאזן מסחרי של פרויקטים לאומיים גדולי היקף​

ביוזמת המשרד נבנה מודל של "מאזן הרכש הלאומי" שבו נבחן הפער שבין קבלת הצעות זרים במכרזים ציבוריים וממשלתיים בפרט, לעומת זכייה של חברות ישראליות המתמודדות במכרזים בינלאומיים בנושאים בהם יש למתמודדים הישראליים יתרון יחסי. בחינה זו נעשתה במסגרת מציאת ערוצי פעילות חדשניים ליישום כלכלי ראוי של העדפת תוצרת הארץ ברכש הציבורי. 

חוות דעת שניה בעניין כדאיות ההשקעה בתמיכת המדינה בהשקעות אינטל בקרית גת

בהזמנת מרכז ההשקעות של משרד התמ"ת, ביצענו בחינה כלכלית נוספת שביצע גורם אחר שבחן את ההצדקה הכלכלית לתמיכת המדינה בהשקעות אינטל במפעל פאב 28 בקרית גת. חוות הדעת שלנו כללה בחינת המתודולוגיה של המעריך הקודם,  המודל הכלכלי, בחינת ההשפעות החיצוניות, ונושאים חשובים אחרים.