תחבורה

 

משרדנו ביצע בחינות כלכליות שונות של ענף הרכב והתחבורה בישראל וכן ליווה פרויקטים משמעותיים בתחום זה. להלן תמצית פרויקטים נבחרים בתחום נדל"ן ותכנון אזורי:

 

בחינת התחרותיות בענף הרכב בישראל

במסגרת עבודתה של הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב בראשות פרופ' ירון זליכה שימשו דוד בועז ומשרדו כיועצים הכלכליים של הוועדה. משרדנו ביצע ניתוח מקיף של ענף הרכב בישראל, ערך מדדי תחרות וריכוזיות של הענף, כתב סקירה של התקינה הקיימת בארצות הברית ואירופה וכן כתב וערך את דוח הוועדה שהוגש לשר התחבורה בשלהי 2012.

בחינת חלופות להרחבת כביש מס 2

 עבודה כלכלית זו בחנה את חלופות הרחבת תוואי כביש 2 צפונה למושב אביחיל עפ"י נוהל פר"ת (המחייב את משרדי הממשלה לבחינת פרויקטים תחבורתיים). הבחינה נעשתה בהזמנת תושבי האזור שערערו על החלטת החברה הלאומית לדרכים שגובתה ע"י משרד התחבורה. ערעור התושבים התקבל. 

בחינה כלכלית של עלויות התפעול של כביש 6

בהזמנת "דרך ארץ" מפעילת כביש 6, נבדקה פעילות אכיפת הגביה בכביש על פי קריטריונים ופרמטרים שונים.

בחינת פעילות המטענים של רכבת ישראל

במסגרת הבחינה נבחן הצורך בקיומם של מכרזים וקיום תחרות בין ספקים שונים בתחום המטענים.

בחינת ההשפעת הייבוא האישי על ענף הרכב והמשק

בחינת ההשפעה הענפית והמקרו כלכלית של ייבוא אישי של רכב (בתנאים שהיו קיימים בעת עריכת הבחינה) ובעיקר ההשלכות על הצרכן הסופי, על היבואנים, על המחיר הסופי, על הבטיחות ועל התפעול והניהול הסדיר של משק הרכב בישראל.

בחינה כלכלית של ענף הליסינג בתחום הרכב

בהזמנת איגוד המוסכים נבחן ענף הליסינג בהתייחס לענף הרכב ושרותי המשנה שלו בישראל, גורמי ההיצע השונים בענף, סדירות התפעול שלו והיבטי תחזוקה ובטיחות.

בחינת מידת ההצלחה של הרפורמה בתחבורה הציבורית

משרדנו ערך, בהזמנת פורום חברות התחבורה הציבורית, מחקר כלכלי אודות יעילותה של הרפורמה בתחבורה הציבורית. תוצאותיה החיוביות של הבחינה הכלכלית הוצגו על ידינו בפורומים שונים שזכו גם לכיסוי תקשורתי , ראה כתבה בהארץ וכן ב-TheMarker בעניין זה

ייעוץ כלכלי שוטף לרשות שדות התעופה

המשרד העניק לרשות שדות התעופה, במשך למעלה מעשור, ייעוץ כלכלי וערך בחינות כלכליות שוטפות של נושאי תפעול שונים באגף המסחר של הרשות.