קמעונאות

 

בתחום הקמעונאות נחלקות עבודות המשרד לשני תחומים עיקריים. הראשון, ייעוץ עסקי, בניית מודלים כלכליים וכתיבת תוכניות עסקיות לטובת עסקים בתחום הקמעונאות. השני, כתיבת חוות דעת להתדיינות וייצוג לקוחות בתחום הקמעונאות. בכל אחד מהמקרים הללו נדרש מהמשרד, בבואו לעסוק בתחום הקמעונאות, להכיר את צרכי הלקוח, את מאפייני השוק ואת המגבלות הרבות שיש בישראל בתחום זה. להלן תמצית פרויקטים נבחרים בתחום הקמעונאות:

 

בחינת שיטת הצמדת דמי ההרשאה של חנויות דיוטי פרי במסופי הגבול היבשתיים

לבקשת זכיינית החנויות הפטורות ממס במעברי הגבול היבשתיים, בגבול ירדן ובגבול מצרים, חברת ג'יימס ריצ'רדסון, ערכנו בחינה כלכלית לגבי סבירות שיטת הצמדת דמי ההרשאה להפעלת החנויות, כפי שאלו נקבעו במכרז בשנת 2010. השינויים הפוליטיים באזור המזרח התיכון, אותם לא ניתן היה לצפות מראש, השפיעו על מספר העוברים במעברי הגבול ובהתאמה גם על דמי ההרשאה.

השפעת יעילות זרימת הנוסעים על הכנסות זכייני החנויות הפטורות ממכס בטרמינל 3

בהזמנת הזכיין ג'יימס ריצ'רדסון נבחנו ההפסדים הנגרמים לזכיין בגין הליקויים בניהול התורים לשירותי האבטחה, בידוק המטענים והזהות בטרמינל 3. העבודה הציגה חלופות לפיתרון הבעיה באמצעות שיפור ניהול התורים והעלאת משך הזמן הפנוי של הנוסעים מתוך סך הזמן מרגע ההגעה לעלייה למטוס, תוך הגדלת פדיון החנויות ורווח לזכיינים ולרשות שדות התעופה.

בחינת התקשרות של חברת מסחר גדולה בתחום האלקטרוניקה

בהזמנת חברת המסחר נבדקה ההתקשרות מנקודת מבטה של החברה ביחס להיקפי המכירות הצפויים, התחרות בשוק, תקציבי השיווק וההסכם עם היבואן הראשי.