להלן תמצית המנהלים של עבודות נבחרות שנעשו במשרדנו

 

העבודות המוצגות הינן מדגם ממגוון רחב של עבודות מתחומי פעילות שונים. רשימת העבודות מתעדכנת מעת לעת. הצגת העבודות באתר הינה בידיעתם המלאה של מזמיני העבודה.

 

חוות דעת כלכלית לעניין החלופות להקמת מתקן טיפול בגז טבעי בצפון הארץ

משרדנו ערך בהזמנת המועצה האזורית עמק חפר, התייחסות לחוות הדעת הכלכלית של פרופ' עזרא סדן וגב' רות לובנטל מנובמבר 2013, שהוכנה עבור המועצה הארצית לתכנון ובניה, במסגרת תהליכי התכנון של תמ"א 37/ ח' בעניין התשתיות הנדרשות לחיבור תגליות הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית.

בחינת כלכלית של שילוב דלקים מבוססי גז טבעי בתחבורה הכבישית בישראל

עבודה זו, מיולי 2013, בחנה מהו תמהיל הדלקים האופטימלי למשק התחבורה הכבישית בישראל, בחלופות תזקיקים על-בסיס גז טבעי ונפט, בדגש על היבטים סביבתיים, לאור תגליות הגז הטבעי מול חופי ישראל.

חוות דעת כלכלית לעניין השלכות ביטול הפטור ממע"מ לתיירות הנכנסת בישראל

חוות דעת זו, מאוקטובר 2012, בחנה וכימתה את ההשפעות התקציביות והכלכליות שינבעו מביטול הפטור ממס ערך מוסף על שירותים שרוכשים תיירים נכנסים לישראל (מלונות, השכרת רכב, אוטובוסים לתיירים ושירותי בריאות).

חסמי סחר בין-לאומי בתחומי תקינה ובדיקות תּוֹאֲּמוּת

דוח בועז-רוזן בתחום התקינה הוכן בשנת 2007 בהזמנת משרד האוצר. דוח זה ניתח את פעילות התקינה בישראל, תוך השוואה לפעילות תקינה במקומות אחרים בעולם. המחקר בחן את ההשלכות הכלכליות של מערכת התקינה בישראל ושל הערכת התואמות על הסחר הבין-לאומי של מדינת ישראל.

בחינת דוח שוחט לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה

משרדינו ערך בשנת 2007 עבודה שכללה איתור הפגמים בוועדת שוחט בכל הקשור להמלצות לייקור שכר הלימוד, וכן הצגת מודל אלטרנטיבי לקביעת שכר הלימוד לסטודנטים בישראל.

הרפורמה בתחבורה הציבורית – הצלחה או כישלון?

משרדינו הכין בשנת 2007 מסמך כלכלי שמשמש את עמדת חברות התח"צ הפרטיות בעניין הרפורמה בענף וליווי כלכלי שוטף של החברות בפרק זמן של 6 חודשים. שירותי הייעוץ של משרדינו כללו הכנת בחינה כלכלית של תוצאות הרפורמה עד כה, הצגת עמדת החברות בפני הועדה הציבורית וגורמי ההחלטה בנושא וכן השתלבות בקמפיין של החברות הפרטיות בייעוץ כלכלי, אסטרטגי וטקטי על מנת לשכנע את הממשלה להמשיך במדיניות של פתיחת הענף לתחרות.

בחינה כלכלית של כשל השוק בענף כרטיסי אשראי

עבודה זו, שבוצעה עבור החשב הכללי במשרד האוצר בשנת 2006, מציגה בחינה של כשלי השוק בענף כרטיסי האשראי בישראל. הייעוץ מהווה בסיס לחקיקה בתחום זה אשר תוביל לשינוי מבני של ענף כרטיסי האשראי.

משק האשפוז בישראל

עבודת מחקר שנעשתה בשנת 2005 בהזמנת קופת חולים לאומית בנושא משק האשפוז בישראל. בעבודה מוצגים עיוותים השוררים באופן קביעת תעריפי יום אישפוז. מקור עיוותים אלו הוא בניגוד העניינים המובנה של הממשלה. מסקנת המחקרה היא שיש להקים גוף מייעץ עצמאי שיאשר את תעריפי האשפוז ואת שיטת העדכון שלהם עפ"י עקרונות כלכליים ותמחירים ראויים, בהתאם לכללי השקיפות והבהירות שצריכים להיות נהוגים בהקצאת משאבים ציבוריים.