כלכלת בריאות 

 

כלכלת בריאות עוסקת ברובה בהיבטים מקרו כלכליים של מערכת הבריאות. בתחום זה בא לידי ביטוי "שקלול התמורות" (Trade-Off) בצורתו הברורה ביותר – בחירת חלופה וקבלת החלטות כאשר על כף המאזניים עומדים משאבים כספיים אל מול חיי אדם. ההביטים המיוחדים בתחום זה כוללים בין היתר: הבנת ייחודו של שוק הבריאות וכיצד הוא בנוי, שימוש במודלים להערכת הביקוש וההיצע של שירותי בריאות, הכרות עם פעילותם של בתי חולים והתנהגותם (על פי רוב) גם כגוף עסקי, כניסת טכנולוגיות חדשות לתחום והשפעתן על המערכת הבריאות ודיון בתמריצים כלכליים לשיפור עבודת המערכת והגורמים השונים בה. להלן תמצית פרויקטים נבחרים בתחום כלכלת הבריאות:

 

בחינת ההצדקה הכלכלית להכנסת תרופה חדשה לסל התרופות

בהזמנת חברת תרופות בינלאומית, נבנה מודל כלכלי לבחינת כדאיות והצדקת הכנסתה של תרופה חדשה לטיפול בסרטן המעי הגס לסל התרופות. הבחינה הכלכלית נערכה מנקודת ראות המשק וענף הבריאות. לאור הבחינה הכלכלית של משרדנו, אישרה ועדת סל התרופות את הכנסתה כטיפול לשלב א' (טיפול קו ראשון).

בחינת חלופות לפיקוח על מחירי התרופות

בניית מודל כלכלי לפיקוח על מחירי התרופות המבוסס על שער המרה (PPP (Purchasing Power Parity exchange rate. המודל בוצע בהזמנת ארגון פארמה ישראל לשם בחינת אפקטיביות כלכלית של השיטה הקיימת שבה מפקח משרד הבריאות על מחירי התרופות. המודל הוכן במסגרת תהליכי השימוע בוועדת הפיקוח על מחירי התרופות.

בחינת עלות האשפוז הסיעודי

בחינת עלות האשפוז הסיעודי בהזמנת איגוד המוסדות הסיעודיים כהתייחסות למכרז המדינה בעניין זה. איגוד המוסדות הסיעודיים עתר כנגד המדינה על בסיס הבחינה הכלכלית שביצע דוד בועז וחברתו. בשנת 2011 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את עמדת המוסדות, התבסס על חוות הדעת של דוד בועז ודחה את עמדת המדינה.

הכנת מודל כלכלי לבית חולים

הכנת מודל כלכלי לחברת אפריקה ישראל בעניין מכרז להקמת בית חולים באשדוד שכלל, בין היתר, מיפוי העלויות השונות ותזרים ההכנסות הנדרשות להקמת בית החולים ותפעולו.

ייעוץ כלכלי להסתדרות הרפואית בישראל

במשך למעלה מ-6 עובד משרד דוד בועז – ייזום וייעוץ עסקי עם ההסדרות הרפואית בישראל (הר"י) ומייעץ לה במגוון נושאים: בחינות כלכליות שונות בפעילות הארגון, בחינת הסדרי ביטוח רשלנות רפואית, תמחור שירותי בריאות לתלמיד ועוד.

ייעוץ ללאומית שירותי בריאות

משרדנו ביצע שני פרויקטים עבור לאומית שירותי בריאות. (1) בניית מודל ליישום שיטת הקפיטציה הפאסיבית בפעילות הקופה בתחום הרפואה הראשונית, ובחינת היתרונות והחסרונות הכלכליים שלה בהשוואה למתכונת הפעילות הקיימת והדרך הנכונה ליישומה בקופה. (2) בניית מודל מדידה של פעילות הקופה ברמת המחוזות, מרחבים וסניפים ביחס לכלל תחומי הפעילות, ויצירת מודל לתימרוץ העובדים על בסיס מודל מדידה זה.