האם למלך מותר מה שאסור לפשוטי העם? איך זומנה דפני ליף לחקירה, בהתראה קצרה, שבועיים בלבד לפני יום הבחירות? למאמר – לחץ כאן